Spelregels

Er zijn slechts honderd fietsen gemaakt.

Bestel een Amersfoort Fiets

Elke fiets heeft een eigen nummer gekregen.

De fiets kost €499,33 incl.btw.
Bij de aankoop kan je een voorkeur voor een nummer aangeven. We proberen deze wensen de honoreren waar mogelijk.

Het afhaalpunt zal de winkel van Broers Amersfoort zijn.
De Amersfoort fiets thuis laten bezorgen kan extra kosten met zich meebrengen, welke van tevoren worden gemeld aan de consument.

De Amersfoort fiets is een fiets ontwikkeld voor Amersfoorters. We streven ernaar om de fiets te verkopen aan bewoners van Amersfoort, die trachten de fiets te gebruiken in Amersfoort. Het is natuurlijk toegestaan om de fiets mee te nemen naar andere steden.

In Broers Amersfoort komt een ‘Hall of fame’ te hangen, met daarop de 100 namen van consumenten/bedrijven die een Amersfoort Fiets hebben aangeschaft.
Als u dit niet wilt, is het mogelijk om alleen een voornaam of achternaam op deze lijst te zetten.

Voor het leveren van de fiets verzamelt het bedrijf FixieBrothers enkele gegevens van u. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden met zorg behandeld.

Op de promotionele actie en deze spelregels, en de geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen FixieBrothers B.V. en de deelnemers, is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de FixieBrothers en Broers Amersfoort ‘De Amersfoort fiets’ campagne. Dit is een campagne van FixieBrothers en Broers Amersfoort, hierna genoemd “de organisator”.  

De organisator behoudt haar het recht voor om te allen tijde, indien dit naar haar inzicht noodzakelijk is, deze voorwaarden tussentijds en zonder nadere berichtgeving te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum. Tik- en/of zetfouten zijn voorbehouden.  De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. Door deel te nemen aan deze campagne verklaren de deelnemers zich akkoord te bevinden met de toepassingen van de actievoorwaarden.